LedElectric
LedElectric


LED SOM MILJÖVAL
  • Återvinningsbar ljuskälla utan bly, kvicksilver eller fosfor.
  • Minskar behovet av energiproduktion.
  • Minskar avfallsberget.
  • Ingen skadlig UV eller IR-strålning.
  • Ett led i företagets miljöcertifiering.