LedElectric
LedElectric


LED SOM EKONOMISMART
  • Energiförbrukningen för Led-belysningen ligger på ca 10-20% av konventionella belysningar.
  • Mycket hög livslängd ger låga underhållskostnader.
  • Låg driftstemperatur ger mindre utgifter för AC.